Vi er havariagenter for Lloyds for det nordlige Norge fra Måløy til Kirkenes, og for Svalbard.

Vi utfører et stort antall besiktelsesoppdrag hvert år. Vi har lang erfaring når det gjelder uavhengige og nøytrale besiktelser og rapportering av skadebesiktelser av transportskader på varer, skadebesiktelser/taksering av skip, maskineri og utstyr, samt tilstandsbesiktelser av skip.

English LLoyds Agency logo

Vi er agenter for Skuld, Gard og North of England P&I.

Kontakt Skade- og tilstandsbesiktelser

Surveys

Bachke & Co. A/S has been Lloyd’s Agents in Trondheim since 1875. Our district covers Norway’s northern provinces, including Møre og Romsdal (the port of Måløy included), Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark as well as Svalbard.

LLoyds Agency logo

Bachke & Co. A/S is appointed correspondents for: Skuld, Gard and North of England P & I Association Ltd.

Our technical department has a staff of 2 well experienced surveyors. We are carrying out a high number of surveys from both P&I clubs, H&M and cargo insurers, as well as condition surveys.

We also cooperate with other surveying companies in Norway.