Hitra havneterminal

Bachke & Co. A/S driver havneterminalen ved Hitra Kysthavn, sentralt beliggende mellom Kristiansund og Trondheim. Terminalen er et logistikk- og trafikknutepunkt med gode transportforbindelser mellom Hitra og Trondheim. Terminalen er tilknyttet dypvannskai og kan ta imot skip med maks LOA på 180 m. Maks dyptgående er 12 m.

Kontakt oss

Terminalen har følgende:

  • Ro-ro-rampe

  • Depotlagring for containere

  • Lagring av stykkgods/industrigods

  • Strømtilkobling for reefercontainere og thermotrailere

Terminalutstyr

  • Reachstacker/containertruck

  • Gaffeltrucker

Hitra fryseterminal

Hitra Fryseterminal

Fryselast – container – stykkgods

Bachke & Co. A/S har egen tomt på området ved Hitra Kysthavn, og har oppført fryselager og tørrlager. Fryselageret er 2000 m² med mobile reoler. Tørrlager er 1000 m². Begge lager har tilgang fra rampe samt mulighet for å kjøre truck direkte fra lager til kai.

Hitra Kysthavn

Bachke & Co. A/S har i samarbeid med Hitra kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utviklet Hitra Kysthavn. Hitra kommune har regulert område på Jøstenøya for havne- og terminalvirksomhet. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har bygd kai med ro-ro-rampe. Bachke & Co. A/S er terminaloperatør og leier og driver Hitra havneterminal.

Kontaktinformasjon

Skipsanløp meldes til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Havnevakt telefon: +47 992 99 120

Havnevakt e-post: havnevakt@knhavn.no

Terminaloperatør: +47 977 80 345

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

  • Ved skipsanløp på helg/helligdag må varsling av anløp skje senest kl. 15:00 dagen før.

  • Ved skipsanløp på kveld/natt på hverdager må varsling skje senest kl. 15:00 før anløpet.