Eiendomsutvikling

Bachke & Co. A/S deltar i eiendomsprosjekter med samarbeidspartnere. I flere av prosjektene har selskapet også vært regnskapsfører.

Kontakt oss

Våre utførte eiendomsprosjekter

Steinan Nedre Eiendom AS

Tomt ble anskaffet i Blaklia, Trondheim i 2012, med formål å utvikle tomten til boligformål. Tomten ble regulert for utbygging av ca. 220 leiligheter. Selskapet ble solgt i 2018.

Hestvika Terminal - rehabilitering av tankanlegg

Tankanlegget på Hestvika Terminal ble rehabilitert i 2016/2017, ferdigstilt april 2017. Anlegget består av 4 ståltanker som har en kapasitet på totalt 8000 m³.

Hitra Fryse- og Havneterminal - Hitra Kysthavn

Hitra Kysthavn ble offisielt åpnet 26. oktober 2014. Havneterminalen kan ta imot og lagre tørrcontainere, tankcontainere og frysecontainere, samt stykkgods. Fryselager med tørrlager ble ferdigstilt april 2016. Fryseterminalen har fryselager på 2000 m² og tørrlager på 1000 m².  All last håndteres på rampe.

Lillehammer Panorama 1 AS

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med H & F Bachke AS med en andel på 15% hver. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Puls Eiendom AS og besto av 55 leiligheter som ble ferdigstilt april 2012. Totalentreprenør var Skanska Norge AS.

Volsdalsberga utbyggingsselskap - Ålesund

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med H & F Bachke AS med en andel på 15% hver.  Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Puls Eiendom AS. Prosjektet bestod av 66 boligenheter fordelt på 51 leiligheter og 15 rekkehus som ble ferdigstilt i desember 2007.

Totalentreprenør var Skanska Norge AS.

Granåsveien 65 AS

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med Property AS med en andel på 50% hver. Prosjektet bestod av 19 boligenheter fordelt på 6 leiligheter og 13 rekkehus som ble ferdigstilt i desember 2007. Totalentreprenør var Skanska Norge AS.

Bachke Grande Bygg AS - Humlehaugen Trondheim

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med Byggmester Grande AS med en andel på 50% hver. Prosjektet besto av 17 boligtomter, alle solgt i 2006. Prosjektet ble ferdigstilt i 2007.