Hestvika terminal

Hestvika terminal har i dag følgende fasiliteter:

  • Kai, ca. 95 m. dybde ved lavvann ca. 22 fot

  • Tørrlastelager, ca. 200m², 450m², 500m² og 1000m²

  • Plass for utelagring, ca. 3.500m²

  • 4 lagertanker, hver ca. 2000m³.

  • Med et totalareal på ca. 52.000m² ligger forholdene til rette for utvidelse av lager og annen virksomhet som lar seg kombinere med eksisterende aktiviteter.

Kontakt Hestvika terminal

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

  • Terminalen er i perioder ikke betjent. Ring før ankomst ved henting/levering av last.

  • Ved skipsanløp på helg/helligdag må varsling av anløp skje senest kl. 15:00 dagen før.

  • Ved skipsanløp på kveld/natt på hverdager må varsling skje senest kl. 15:00 før anløpet skjer.