Våre sertifiseringer og godkjenninger

 

Vi har følgende sertifiseringer og godkjenninger:

Sikkerhet i matforsynings kjeden

   

   ISO 28000 – Sikkerhet i Matforsyningskjeden

 

                     

   FSSC 22000 v5.1 – Mattrygghet

 

Godkjenning Mattilsynet på Hitra Fryseterminal:

  • Næringsmidler – frittstående lager
  • Godkjenningen gjelder: Hitra Fryse- og Havneterminal – EFTA nr. 2156

Godkjenninger spesifisert for fryselager:

  • Frittstående fryse- og kjølelager for fiskerivarer og muslinger
  • Frittstående fryse- og kjølelager for kjøtt
  • Godkjent virksomhete for økologisk produksjon

Godkjenning spesifisert for tørrvarelager og tankanlegg:

  • Registering og godkjenninger av virksomheter

Godkjenning Mattilsynet spesifisert for Hestvika tankanlegg og tørrlager på Hitra Fryseterminal:

  • Godkjent lager for lagring av Bi-produkter FATOT, HYDP og PAP / Kategori 3 med hjemmel i 1069/2009 Art 24
  • Godkjent for lagring av økologiske produkter. Debio fører tilsyn og fatter enkeltvedtak etter delegert myndighet fra Mattilsynet
  • Godkjenning Debio er gitt med hjemmel i økologiforskriften § 25 jf. § 2, jf. forordning (EU) 2018/848 artikkel 35 nr. l, artikkel 38 nr. 6 og artikkel 39 nr. l

Regnskapsvirksomheten:

  • Ledelsessystemet bygger på ISO9000
Policier og strategier for våre mål innen virksomhetsområdene.