Selskapets tekniske avdeling har i mer enn 60 år arbeidet med skadebesiktelser på vegne av forsikringsselskaper i Norge og utlandet.

Selskapet har 2 ansatte innenfor havariagenturet.

Våre besiktelsesmenn reiser i hele Norge og i Europa, hvis påkrevd. I enkelte tilfeller oppnevner vi lokale besiktelsesmenn.

Rapportering og dokumentasjon skjer på norsk / engelsk, med papir- eller digitale fotos-  evnt. video. Skadebesiktelser av transportskader på varer

Oppdragsgivere er forsikringsinteresser, last-mottakere/avsendere eller transportører over hele verden.

Vår tekniske avdeling besikter alle type varer; som eksempel kan nevnes stål, metaller, maskiner, byggevarer, fisk og fiskeprodukter, samt matvarer. Skadebesiktelser/taksering av skip, maskineri og utstyr.

Besiktelser av havariskader foretas på vegne av  norsk og utenlandsk kaskoforsikring. 

Taksering etter anmodning av forsikring/eier.Tilstandsbesiktelser av skip

Utføres på oppdrag av långivere og norsk og utenlandsk rederi-ansvarsforsikring  (P & I),samt flaggstatsmyndigheter.

Vi benytter ultralydutstyr for testing av luketetthet.