Bachke & Co. A/S ble etablert i 1872 som rederi og skipseiende selskap. I dag er rederivirksomheten opphørt og selskapets aktiviteter omhandler tekniske tjenester, aut. regnskapsførertjenester og terminaldrift. Hovedkontoret er lokalisert i Fjordgata 11 i Trondheim. Selskapet har besiktelsesoppdrag for en rekke forsikringsselskap både i Norge og i utlandet og er agent for Lloyd’s of London, uavbrutt siden 1875. Vårt distrikt som Lloyd’s agent strekker seg f.o.m. Måløy t.o.m. Kirkenes (Narvik unntatt).

Selskapet er også korrespondent for:

SKULD

GARD North of England Northofengland P & I Association Ltd.

Vår tekniske avdeling har 2 fast ansatte besiktelsesmenn. Vi samarbeider med andre survey-firma i Norge om spesielle oppdrag og når geografisk avstand tilsier det.

Gjennom SIMSA ( Scandinavian Independent Marine Surveyors Association ) har vi kontakt med besiktelsesfirma i Danmark og Sverige.

Vi utfører et stort antall oppdrag hvert år og har lang erfaring når det gjelder uavhengige og nøytrale besiktelser og rapportering av :

* Skadebesiktelser av transportskader på varer * Skadebesiktelser / taksering av skip, maskineri og utstyr * Tilstandsbesiktelser av skip