Under planlegging

-----------------------------------------------------------

Blaklieggen - Trondheim

Boligprosjekt på Blaklieggen i Trondheim kommune.

Det prosjekteres ca 240 leiligheter med et areal på ca 19 400 m².  Bachke & Co. A/S deltar med en andel på 37,5% i selskapet.

Reguleringsplan er godkjent i bygningsrådet i september 2017.

Boligprosjektet detaljreguleres og klargjøres for utbygging.