Gjennomførte prosjekter

Hestvika Terminal - rehabilitering av tankanlegg

Tankanlegget på Hestvika Terminal ble rahabilitert i 2016/2017, ferdigstilt april 2017.

Anlegget består av 4 ståltanker som har en kapasitet på totalt 8000 m³.

Hitra Fryse- og Havneterminal - Hitra Kysthavn

Hitra Kysthavn ble offisielt åpnet 26. oktober 2014.

Havneterminalen kan ta i mot og lagre tørrcontainere, tankcontainere og frysecontainere, samt stykkgods.

Fryselager med tørrlager ble ferdigstilt april 2016.

Fryseterminalen har fryselager på 2000 m² og tørrlager på 1000 m².  All last håndteres på rampe.

Lillehammer Panorama 1 AS

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med H & F Bachke AS med en andel på 15% hver.  Prosjektet ble gjennomført i sammarbeid med Puls Eiendom AS og besto av:

  • 55 leiligheter
  • Ferdigstilt april 2012
  • Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Volsdalsberga utbyggingsselskape - Ålesund

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med H & F Bachke AS med en andel på 15% hver.  Prosjektet ble gjennomført i sammarbeid med Puls Eiendom AS.

Prosjektet besto av:

  • 66 boligenheter fordelt på 51 leiligheter og 15 rekkehus
  • Ferdigstilt: desember 2007
  • Totalentreprenør: Skanska Norge AS 

Granåsveien 65 AS

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med Property AS med en andel på 50% hver. 

Prosjektet besto av:

  • 19 boligenheter fordelt på 6 leiligheter og 13 rekkehus
  • Ferdigstilt: desember 2007
  • Totalentreprenør: Skanska Norge AS 

Bachke Grande Bygg AS - Humlehaugen Trondheim

Bachke & Co. A/S deltok i prosjektet sammen med Byggmester Grande AS med en andel på 50% hver.  Prosjektet besto av 17 boligtomter, alle solgt i 2006. Proajektet ble ferdigstilt i 2007.